۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۷, دوشنبه

عیسی مسیح چهره خدای نادیده
عیسی مسیح نه یک پیامبر بلکه خود خداست. اگر او فقط یک انسان معمولی بود دیگر به صلیب کشیدن او نمی توانست کفاره برای تمام گناهان بشریت باشد. خداوند عیسی مسیح جلال و عظمت خداوندی خود را رها کرد، با بدنی انسانی در میان ما ظاهر شد و برای بخشیدن گناهان ما بر روی صلیب مرد و پس از سه روز از مرگ قیام کرد. مرگ مسیح برروی صلیب نه تنها مرگی انسانی بلکه مرگی روحانی بود، برای اینکه او نه یک انسان معمولی بلکه خود خدا بود. برای همین است که مرگ و زنده شدن دوباره او کافی است برای بخشیده شدن تمام گناه بشریت از ازل تا ابد.
یوحنا در انجیل یوحنا در مورد مسیح ( کلمه ) اینچنین می نویسد: "درازل، پیش از آنکه چیزی پدید آید، "کلمه" وجود داشت و نزد خدا بود. اوهمواره زنده بوده، و خود او خداست. هرچه هست، بوسیلۀ او آفریده شده وچیزی نیست که آن را نیافریده باشد" (یوحنا ١:١-۳). همچنین در رساله کولسیان باب ۱ آیه ۱۵ و ۱۶ آمده است "مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. او فرزند خداست و بر تمام موجودات برتری دارد. در واقع تمام هستی بوسیله عیسی مسیح بوجود آمد، یعنی هر آنچه در آسمان و بر زمین است، دیدنی و نادیدنی، عالم روحانی با فرمانروایان و تاج و تخت ایشان و فرماندهان و بزرگانشان، همه بوسیله مسیح و برای جلال او آفریده شدند.
خدا را سپاسگزارم در عصری زندگی می کنیم که نقشه نجات ما انسانها توسط خداوند در عیسی مسیح در ۲۰۰۰ سال پیش انجام شده و امروز صورت خدای نادیده را در تجلی و تجسم مسیح خداوند توسط پیغام خوش انجیل سلامتی در قلب و جان خود لمس و چشیده ایم.
دوست گرامی من ؛ اگر شما هم مایل هستید خدا را ملاقات کنید، انجیل مقدس را بردارید و بخوانید و بچشید و ببینید که خدا در عیسی مسیح چه نیکوست. عیسی مسیح فرمود :"آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده‌ای ایمان آوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا ندیده اند و ایمان می آورند". (یوحنا ۲۰: ۲۹ )

فیض عیسی مسیح، محبت پدر و مشارکت روح القدس با شما باد.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر