۱۳۹۷ فروردین ۱۲, یکشنبه

تمام شد
تمام شد
امروز مسیح سر شیطان را کوبید
دیگر شیطان بر ما تسلطی ندارد
تمام شد
امروز به فیض خون مسیح تمام گناهان ما بخشیده شد.
او سند محکومیت ما را همراه با تمام مقرراتی که علیه ما بود لغو کرد و آن را به صلیب خود میخکوب نموده از بین برد‌.
تمام شد
مسیح با قربانی کردن خود ما را از مذهب آزاد کرد 
پرده معبد پاره شد
ما برای به حضور خداوند رفتن احتیاج به قربانی نداریم 
دیگر لازم نیست کاهنی به جای ما با خدا صحبت کند 
به فیض خون او ما با پدر آسمانی رابطه مستقیم داریم 
این فیض بزرگ را پاس بداریم
و بار دیگر ........
زیرا عهد عتیق در گذشت 
در مسیح خلقتی تازه است


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر