۱۳۹۶ دی ۱, جمعه

عید میلاد مسیح مبارکامروز در شهر داوود نجات‌دهنده‌ای برای شما به دنیا آمده است كه مسیح و خداوند است. ( لوقا ۲ : ۱۱ )
ای خداوند، تو خوشی قوم خود را افزودی و به ایشان شادمانی بخشیدی. آنها همچون کسانی که با شادی محصول را درو می کنند، و مانند آنانی که با خوشحالی غنایم را بین خود تقسیم می نمایند، در حضور تو شادمانی می کنند.

زیرا تو یوغی را که بر گردن آنها بود شکستی و ایشان را از دست قوم تجاوزگر رهانیدی، همچنان که در گذشته مدیانی‌ها را شکست داده، قومت را آزاد ساختی. تمام اسلحه‌ها و لباس‌های جنگی که به خون آغشته اند خواهند سوخت و از بین خواهند رفت. زیرا فرزندی برای ما به دنیا آمده! پسری به ما بخشیده شده! او بر ما سلطنت خواهد کرد. نام او " عجیب "، " مشیر "، " خدای توانا "، " پدر جاودانی " و " سرور سلامتی " خواهد بود. او بر تخت پادشاهی داوود خواهد نشست و بر سرزمین او تا ابد سلطنت خواهد کرد. پایه حکومتش را بر عدل و انصاف استوار خواهد ساخت، و گسترش فرمانروائی صلح پرور او را انتهایی نخواهد بود. خداوند قادر متعال چنین اراده کرده است و این را انجام خواهد داد. ( اشعیا ۹ : ۳ - ۷  )

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر