۱۳۹۵ بهمن ۱۶, شنبه

در مقابل ابلیس مقاومت نمایید تا از شما بگریزد‌


بعنوان یک مسیحی تازه شیطان درصدد است که شما را در وسوسه قرار دهد و به شما حمله کند ولی نمی تواند به شما صدمه‌ای برساند. عیسی در شما زندگی می کند و او قویتر از شیطان است. بخاطر پیروزی عیسی، تمامی قدرت در آسمان و زمین به او داده شده است و شما باید بدانید که همه فرزندان خدا یعنی خود شما هم بر دنیا و همه وسوسه‌ها و فریب‌های آن پیروز می شوند. در این جنگ شما نیستید که باید فرار کنید، شیطان است که از شما می گریزد. 
یعقوب در نامه خود در فصل چهارم آیه ۷۷ چنین می گوید: پس از خدا اطاعت کنید و در مقابل ابلیس مقاومت نمایید تا از شما بگریزد‌.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر