۱۳۹۵ آبان ۲۴, دوشنبه

مسیح بعد از زنده شدن، به چند نفر ظاهر شد؟
مخالفان مسیحیت ادعا می کنند که پولس مدعی شد که مسیح بعد از زنده شدن به بیش از ۵۰۰ نفر ظاهر شد (اول قرنتیان فصل ۱۵ آیه ۶)، در حالی که اناجیل گزارش می دهند که عیسی فقط با شاگردانش ملاقات داشت. مخالفان چنین نتیجه گیری می کنند که پولس روایت اناجیل را تحریف کرد. آیا استنباط آنان درست است؟
۱ - مسیح بعد از زنده شدن فقط به عده معدودی ظاهر نشد، بلکه با زنان، شاگردانش، پیروانش و حتی اعضای خانواده‌اش ملاقات کرد (اول قرنتیان فصل ۱۵ آیات ۵- ۸).
۲ - لوقا چنین گزارش داد:"مسیح در مدت چهل روز پس از مرگ خود، بارها خود را زنده به رسولان ظاهر ساخت و به روش‌های گوناگون به آنان ثابت کرد که واقعا زنده شده است" (اعمال رسولان فصل ۱ آیه ۳).

به تغییری که واقعه زنده شدن مسیح در شاگردان گذاشت، توجه کنید: وقتی عیسی مرد، آن‌ها به علت ترس و یاس پراکنده شدند. بعد از دیدن مسیح قیام کرده، جرات یافتند و به قیمت از دست دادن همه چیز، خبر خوش انجیل مسیح را در دنیای آن روزگار اعلان کردند.
۳ - پطرس برای ۱۲۰ نفر که مسیح را می شناختند، سخنرانی کرد (اعمال رسولان فصل ۱ آیه ۱۵). او گفت:"باید یک نفر را انتخاب کنیم تا جای یهودای اسخریوطی (شاگرد خیانتکار) را بگیرد و با ما شاهد زنده شدن عیسی باشد" (آیه ۲۱). آن‌ها متیاس را انتخاب کردند. نام او در اناجیل ذکر نشده، اما جزء شاهدان اصلی بوده است.
۴ - پولس به نام دو تن از کسانی اشاره می کند که قبل از او به مسیح ایمان آورده اند و رسولان برای آن دو احترام زیادی قائل بوده اند (رومیان فصل ۱۶ آیه ۷).
۵ - استیفان به هنگام محاکمه به رهبران مذهبی یهود گفت:"من آسمان را می بینم که باز شده است و مسیح را می بینم که در دست راست خدا ایستاده است" (اعمال رسولان فصل ۷ آیه ۵۶).
۶ - پولس به اغریپاس پادشاه گفت:"من بسیار واضح و روشن سخن می گویم، چون خاطرجمع هستم که پادشاه با تمام رویدادها آشنا می باشند، زیرا هیچیک از آن‌ها در خفا صورت نگرفته است" (اعمال رسولان فصل ۲۶ ایه ۲۶).
اغریپاس پادشاه، یهودی تبار از نسل هیرودیس کبیر بود. او بر معبد یهودیان در اورشلیم قدرت و اختیار داشت و می توانست کاهن اعظم را عزل و نصب کند. اغریپاس درباره مسیح، معجزات، مرگ و زنده شدن و صعود او آگاهی و اطلاعات کافی داشت.
۷ - مورخان قرن اول میلادی درباره مسیح گزارش هایی را ثبت کردند. از جمله یوسفوس که مورخ سرشناس یهودی و غیر مسیحی بود، درباره سرگذشت مسیح تحقیقات مفصلی انجام داد و با نزدیکان و کسانی که عیسی را دیده بودند، گفتگو کرد.
۸ - مخالفان شاگردان عیسی را به دروغگویی متهم کرده اند و می گویند مرگ و زنده شدن مسیح حاصل خیال پردازی شاگردان است. در حالی که پولس گزارش داد که بیش از پانصد نفر مسیح را بعد از مرگ مشاهده کرده اند.
چگونه می توان پانصد نفر را همزمان جمع کرد تا با همکاری یکدیگر، داستانی جعلی درست کنند؟ با ساختن این داستان دروغ، چه سودی عاید آنان می گردید؟ اگر آنان قصد فریب مردم را داشتند، چرا جان خود را به خاطر ادعای دروغ از دست دادند؟ افراد به خاطر آنچه می دانند درست است جان خود را فدا می کنند (حتی اگر آن عقیده نادرست باشد)، اما هیچکس جان خود را در راه چیزی که خودش هم می داند دروغ است، به خطر نمی اندازد.
حدود بیست سال از واقعه مصلوب و زنده شدن مسیح می گذشت و اکثر شاهدان هم چنان زنده بودند. اگر پولس برخلاف واقعیت درباره زنده شدن مسیح سخن می گفت، بدون تردید شاگردان عیسی و سایر شاهدان، ادعای پولس را تکذیب می کردند. اما پولس با استناد به صدها شاهد عینی، زنده شدن مسیح را مورد تایید قرار داد. در دادگاه چهار یا پنج شاهد کافی است تا رای نهایی صادر شود.

۱۲ شهریور ۱۳۹۴
نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر