۱۳۹۵ تیر ۲, چهارشنبه

مراسم برکت و خیرخواهی برای ازدواج در زیر پوشش خون عیسی و رهایی از بند شریعت اسلام

اگر تمام فرامین خداوند، خدایتان را که امروز به شما می‌دهم بدقت اطاعت کنید، خداوند شما را قویترین قوم دنیا خواهد ساخت و این برکات را نصیب شما خواهد گردانید: شهر و مزرعه‌تان را برکت خواهد داد. فرزندان زیاد، محصولات فراوان و گله و رمه بسیار به شما خواهد بخشید، و میوه و نانتان را برکت خواهد داد. خداونـد شما را در همـه کارهایتـان برکت خواهـد داد. خداوند، دشمنانتان را در مقابل شما شکست خواهد داد. آنها از یک سو علیه شما بیرون خواهند آمد، ولی در برابر شما به هفت سو پراکنده خواهند شد. خداوند حاصل دسترنج شما را برکت خواهد داد و انبارهایتان را از غله پر خواهد ساخت. او شما را در سرزمینی که به شما می‌دهد برکت خواهد داد. اگر اوامر خداوند، خدای خود را اطاعت کنید و در راه او گام بردارید، او نیز چنانکه وعده داده است شما را قوم مقدس خود خواهد ساخت. آنگاه تمامی مردم جهان خواهند دید که شما قوم خاص خداوند هستید و از شما خواهند ترسید. خداوند در سرزمین موعود نعمت‌های فراوان به شما خواهد بخشید یعنی فرزندان بسیار، گله‌های زیاد و محصول فراوان. او روزنه‌های آسمان را گشوده، باران را به موقع خواهد فرستاد و شما را در همه کارهایتان برکت خواهد داد. به قوم‌های زیادی قرض خواهید داد، ولی از آنان قرض نخواهید گرفت. چنانچه فقط گوش فرا داده، دستورات خداوند، خدایتان را که امروز به شما می‌دهم اطاعت کنید، او شما را برتر از دیگران خواهد ساخت. پس مواظب باشید که از قوانینی که به شما داده‌ام به هیچ وجه سرپیچی نکنید و هرگز خدایان دیگر را عبادت و پیروی ننمایید. ( تثنیه ۲۸: ۱ – ۱۴ )

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر