۱۳۹۴ فروردین ۱, شنبه

هشت مارس گزارش فعالین جنبش رهائی زن از کپربری سوئد

هشت مارس گزارش فعالین جنبش رهایی زن از کپربری سوئد بهمراه مصاحبه با تعدادی از شرکت کنندگان.
RahaiZan TV March 8 reportage from ABF in Kopparberg, Sweden

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر