۱۳۹۳ اسفند ۲۸, پنجشنبه

نوروز
کاری از: علی شافعی

برهان نابرابری
تمام براهین مجهول بر بودنت را در سویی می گذارم؛
و داغ لحظه‌های رسیدن بر بلندای هر طلوعی را در سوی دیگر؛
تمام آنچه که از دنیا می‌دانستم این برابری‌های ناعادلانه بوده است؛
آنجا که حسرت، فهم بیکران می شود بر پیشانی هر برهانی و سردی مکاتب، مهر خاموش بر هر اراده‌ای؛
آنجاست که باید‌ها و شاید‌ها، هستی‌ گام های خود را در سرگردانی راه‌ها می‌‌یابند و استوریشان را از ایمان‌های آواره؛ 
و تسلسل وجود و عدم !؟ می‌ شود ادعای هر زیستنی و آدمی‌ بهانه هر شدنی...

مژگان حاصلی

۲ نظر:

  1. رژیم جمهوری اسلامی محکوم به رفتن است اصلاح چی ها و ماله کش ها بدانند.

    پاسخحذف
  2. سال ۲۵۷۴ سال ( الله آدمکش) زدایی از ایران بزرگ.

    پاسخحذف