۱۳۹۳ بهمن ۲۵, شنبه

سامان نسیم: اعترافاتم تحت فشار و شکنجه بودسامان نسيم، زندانی کُرد محکوم به اعدام، با انتشار نامه ای از داخل زندان مرکزی اروميه از وضعیت دوران بازداشتش می نویسد و می گوید که اعترافات گذشته اش پس از شکنجه های "غير انسانی و غيرقانونی" ضبط شده است.
وی در اين نامه که روز ۲۳ بهمن در وب سايت کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران منتشر شده، آويزان شدن از دست و پا، ممانعت از خوابيدن و تهديد به مرگ را از جمله اين شکنجه ها درطول ۹۷ روز بازداشت خود ذکر کرد.
وی در ابتدای نامه خود نوشت که سلولش "با ديوارهای آغشته به مواد خاص" برای "شکنجه روانی" طراحی شده بوده است. به گفته وی، در اين سلول يک دوربين تمام حرکات او و "حتی زمان توالت" را ضبط می کرده است.

اين زندانی محکوم به اعدام در نامه خود نوشت: "در تمام مدتی که در بازداشت بودم به هر شيوه و با هر وسيله ای شکنجه گرديدم. روزهای ابتدايی ميزان شکنجه ها به حدی بود که توان راه رفتن نداشتم. تمام اعضای بدنم سياه و کبود شده بود.برای ساعتها از دست ها و پاهايم آويزانم کردند".
سامان نسيم با اشاره به تهديد ماموران به بازداشت پدر، برادر و مادرش افزود: "به من می گفتند که تو را هم مانند رفقايت با لودر خاک می کنيم. می گفتند همينجا می کشيمت و روی قبرت بتون می ريزيم!". وی تاکيد می کند:‌ "شبها که می خواستم بخوابم با ايجاد سر و صدا با وسايل مختلف منجمله کوبيدن در نمی گذاشتند استراحت کنم و در حالتی ما بين جنون و هوشياری بودم. تمام اين ۹۷ روز بدين شيوه سپری شد".
سامان نسيم در بخش ديگری از نامه خود نوشته است : "تحت فشار و شکنجه در حرکتی کاملا غيرانسانی با چشم بسته و در وضعيتی مابين مرگ و هستی اقدام به ضبط بازجوی هايم کردند که اعلام می دارم اين فليم برداری و مصاحبه کذب محض هست و اين مصاحبه را به شدت تکذيب می کنم".
وی اضافه کرد: "بعدا در کانال شبکه يک، خبری منتشر شد که گويا من آزاد شده و به خانه باز گشته ام، اين در حالی بود که برای من با سناريوی از پيش طراحی شده حکم اعدام صادر شده بود". در همين حال اين زندانی محکوم به اعدام ضمن "صوری" خواندن دادگاه خود نوشته است که او و وکلايش در دادگاه امکان دفاع نداشته اند و قاضی پرونده او را "تهديد به ضرب و شتم" کرده است. سامان نسيم تاکيد کرده است که در مدت بازداشت هيچ تماسی با خانواده اش نداشته است.
براساس گزارش ديدبان حقوق بشر، سامان نسيم در سن ۱۷ سالگی بازداشت و سپس به دليل آنچه عضويت در گروه پژاک خوانده شده، به اتهام محاربه محکوم به اعدام شده است. ديدبان حقوق بشر و سازمان عفو بين‌الملل روز سه‌شنبه، ۲۱ بهمن نسبت به اعدام قريب‌‌الوقوع سامان نسيم هشدار دادند و خواستار توقف اين اقدام شدند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر