۱۳۹۳ بهمن ۱, چهارشنبه

خرافه پرستی

کاری از: علی شافعی

توبه
تخم ترس می‌‌شود گواه عشق طاهر برای نیایش‌هایمان
که خدایشان جدی ست و اعصاب ندارد و کفاره می‌گیرد برای گناهان کرده و ناکرده.
و کفّاره سیل می‌‌شود و زلزله و آور بر روی خانههایمان.
نقد باید به حساب جاری کرد و فاکتور گرفت. 
فاکتور از هر چه که پیش تر از این اراده ی تو خوانده می‌‌شود و امید من.
واعظان شهر به لاشخوری استخوان های مانده بر زیر آور وعظ می‌‌کنند و خطبه های شورانگیز تلخ می‌خوانند. 
و ما از ترس هفت بار که نه هفتاد بار هم طواف می‌کنیم و دخیل می بندیم و بر نماز وحشت توبه های کمر شکن می بندیم و هر لحظه ورد استغفار را استفراغ می‌کنیم.
و برای شفای عاجل به رگ‌های خشکیده مان کمک‌هایی از امدادهای غیبی با اسانس شیشه و کراک و عطر جمکران تزریق می‌کنیم.
و اگر که ما نخواهیم دوباره یا که نجنبیم، زود جوانه‌ها خشک خواهند شد و اینان از بیم آنکه مبادا عروس سیاه پوش این خاک آبستن سیمرغی دوباره باشد، خاکسترمان را هم به باد خواهند داد.

مژگان حاصلی


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر