۱۳۹۳ آذر ۱۲, چهارشنبه

بدونِ اعدام
کاری از: علی شافعی 

در سرزمینی به دنیا آمده ایم که از نخستین روز تولدمان باید توبه می‌‌کردیم، چرا که بالقوه گناهکار بودیم و بالفعل معصیت کار!
در کشوری که اصول و فروعشان چنان به تنگنای سینه آدمی‌ فشار می‌‌آورد که خوشبختی و آزادی بشری از حدقه چشمانمان به بیرون می‌‌زد .
رهبرانمان هم از روی زیارت نامه‌ها و لعن نامه‌هایشان قانون‌ها و تبصره‌ها نوشتند و ما خوب اجرا کردیم. و از آنجا که زود هم عادت می‌‌کنیم، خیلی سریع یک فرم جامعه شناسی‌ جدید به تمامی فرم‌های جوامع بشری افزودیم.
و با خوشبینی کامل یک اسلام میکاپ شده، دموکراسی اصلاح شده، حقوق بشر با چاشنی‌ قتل و سنگسار و قصاص به جهان توصیه کردیم، چنان که جامعه شناسان از قدرت همسان سازی ما انگشتان حیرت خود را درسته بلعیدند.

مژگان حاصلی 

۱ نظر: