۱۳۹۳ آبان ۳, شنبه

اسید پاشی به زنان با فتوای کدامین مرجع تقلید
خشونت علیه زنان و در فجیع ترین اشکال آن زاده جامعه بیمار و مرد سالار است. خشونتی که زنان همه روزه با آن دست و پنجه نرم می کنند و در بعضی موارد از آن جان سالم بدر نمی برند.
و اما زیر سایه حکومت اسلامی، هیولای خشونت به زنان در چهاردیواری خانه محبوس نیست. بلکه سوار بر موتور با هزینه محرمانه، صدها ارگان سرکوب ریز و درشت در خیابان ها پرسه می زند و برعلیه دختران و زنان جوان اسیدپاشی زنجیره ای سازمان می دهد.

دراصفهان شاهد اسیدپاشی زنجیره ای، توام با اعتراض مردمی و گریز مقامات مسوول از پاسخگویی به مردمی که صرفا خواهان امنیت شهروندی هستند، می باشیم.
اگر این جنایت در هر جای دیگر جهان اتفاق افتاده بود، شهر بخواب نمی رفت تا جنایتکاران دستگیر و به محکمه علنی کشیده شوند.
ولی براستی چرا در ایران چنین نمی شود و جانیان به جنایت خود ادامه می دهند و دولتمردان اسلامی هم خم به ابرو نمی آورند.
پاسخ ساده است. اسیدپاشی در اصفهان، دختران و زنانی را نشانه رفته که به گفته انصار حزب اله بد حجاب بوده اند. لذا بازجویی از اعضای انصار نتیجه اش از قبل روشن است، این جماعت طبق فتوای یک مرجع تقلید به وظیفه دینی خود عمل کرده اند.
نتیجه گیری اینکه از آنجایی که اکثریت قریب به اتفاق مراجع تقلید رسما و علنا اسید پاشی را محکوم نکرده اند، باید در لیست متهمین به مشارکت و سازماندهی این جنایت هولناک قرار گیرند.
مردم در تهران و اصفهان و دیگر نقاط ابراز انزجار خود را از این توحش جنایتکارانه نشان دادند و حفظ امنیت شهروندان و بخصوص زنان را در سرلوحه مطالبات خود قرار دادند.
سازمان رهایی زن ضمن حمایت از این اعتراضات مردمی و احساس همدردی با قربانیان این جنایت هولناک، خواهان شناسایی و محاکمه فتوی دهندگان و عاملان این جنایات می باشد.
سازمان رهایی زن
بیست و چهارم اکتبر ٢٠١٤هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر