۱۳۹۳ مهر ۲۲, سه‌شنبه

فریاد کوبانی باشیم
در جهانی که همه روزه هزاران انسان قربانی بی عدالتی نظام های حاکم هستند، مقاومت مردمی امری روزمره وعادی بشمار می آید، لیکن در مقاطعی از تاریخ این مقاومت و رویارویی از برجستگی خاصی برخوردار می شود.
منطقه خاورمیانه بیش از سه دهه میدان تاخت و تاز جریانات رنگارنگ ارتجاع اسلامی قرار گرفته و در آخرین پرده آن شاهد قدرت گرفتن وحشی ترین جریان اسلامی موجود یعنی خلافت اسلامی هستیم.

همگان می دانند که ارتش عراق در مواجه با این وحوش، فرار را برقرار ترجیح داد، لیکن مردم زحمتکش شهری گمنام در مرز ترکیه و سوریه با مقاومتی استثنایی از زنان سالخورده تا دختران جوان، مرد و زن در کنار هم سلاح بردوش، به دفاع از شرف انسانی خود در مقابل وحوش خلافت اسلامی قد علم کردند و نام کوبانی را در سرلوحه خبرگذاری های جهان حک کردند.
در هفته های اخیر از سویی ما شاهد نبردی نابرابر ولی حماسی در دفاع مردمی از کوبانی و از سوی دیگر طفره رفتن قدرت های جهانی از امداد رسانی جدی برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی بوده ایم.
مردم در شهرهای سنندج، تبریز و دیگر نقاط ایران و منطقه از هر طریق ممکن سعی کردند و می کنند که صدای فریاد کوبانی باشند.
سازمان رهایی زن پشتیبانی کامل خود را از این کمپین های اعتراضی و حمایتی اعلام می دارد و از کلیه انسان های شریف می خواهد پژواک فریاد مردم مقاوم کوبانی باشند.

سازمان رهایی زن
چهاردهم اکتبر ٢٠١٤

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر