۱۳۹۳ تیر ۷, شنبه

بارداریِ اجباری

کاری از علی شافعی

فتوا، توصیه، التماس و به وقت لزوم نازل شدن آیه و کشف حدیث جدید و تکرار و تکرار؛ این بار سیاست‌های افزایش تولد فرزند پا را فراتر از تشویق گذاشته و رنگ تهدید به خود گرفته است.
سیاست‌های دستوری افزایش جمعیت یکی دیگر از مضحکانه‌ترین استبدادهایی ست که سعی دارد در شخصی‌ترین امور خانواده‌ها نفوذ کند، گرچه این خود یکی از ویژگی‌های حکومت هایی ست که خود را مالک و نه خدمت گذار مردم می دانند، مالکی که جان، مال و زندگی افراد را ابزار مسلم بقای خود می شمارد.


مژگان حاصلی

۲ نظر:

  1. بارداری اجباری یا فقر و بدبختی و افزایش بیکاری و ....

    پاسخحذف
  2. حکومتهای خود کامه یا دیکتا تور.به تمام فعلهایی که به ان ختم میشود.کاردارن.....خابیدان خوردن مردن و حتا رید................................

    پاسخحذف